Jak grać na giełdzie

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Jak grać na giełdzie

Samodzielne inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych wymaga od inwestora odpowiedniej wiedzy potrzebnej do opracowania odpowiedniej strategii oraz czasu potrzebnego do przeprowadzania analizy. W znacznym stopniu można ten czas skrócić wykorzystując do podjęcia decyzji inwestycyjnej np system SISS 2010. Ze względów bezpieczeństwa, giełdowe inwestycje powinniśmy oprzeć o rynek akcji, zaś pozostałe instrumenty finansowe wykorzystywać raczej do zabezpieczenia portfela inwestycyjnego. Inwestowanie na rynku akcji, oprocz czasu i wiedzy wymaga także od inwestorów olbrzymiej dyscypliny, spowodowanej większym ryzykiem, ale dającej możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu. Dlatego kluczową rolę w inwestowaniu na rynku akcji odgrywa analiza ryzyka  i jego ograniczanie za pomocą dywersyfikacji tzn. zakupu akcji kilku spółek oraz instrumentów wolnych od ryzyka ( budowa portfela) oraz zabezpieczenie portfela inwestycyjnego instrumentami pochodnymi. Powyższe tematy zostały omówione na stronach ryzyko, dywersyfikacja, portfel inwestycyjny oraz instrumenty pochodne.

Powiedzieliśmy powyżej, że kluczową rolę w ograniczeniu ryzyka odgrywa portfel akcji. Są dwie metody jego zarządzania: zarządzanie aktywne i zarządzanie pasywne.

Zarządzanie aktywne zakłada, że rynek nie jest efektywny tzn., że ceny nie odzwierciedlają wszystkich dostępnych informacji. Na podstawie analizy tych informacji formułuje się oczekiwania co do kształtowania się przyszłego dochodu, przy czym zakłada się, że analiza może doprowadzić do uzyskania ponadprzeciętnych dochodów. Podstawowymi metodami opartymi na tej teorii jest analiza fundamentalna i metody analizy kursów akcji (analiza techniczna, modele ekonometryczne, modele matematyczne).

Teorią przeciwstawną jest teoria rynku efektywnego. Zakłada ona, że wszystkie dostępne informacje są już zawarte w cenie, nie ma więc sensu dokonywanie analizy, a najlepszym rozwiązaniem jest zakup akcji spółek najbardziej odzwierciedlających indeks (budowanie efektywnego portfela akcji tzw. portfela rynkowego). Analiza fundamentalna i analiza kursów akcji są metodami aktywnego zarządzania portfelem akcji. Dotychczas funkcjonowały oddzielnie, jednak coraz częściej obydwie metody wykorzystuje się równocześnie. Analiza fundamentalna daje nam odpowiedź, w które akcje inwestować, natomiast analiza techniczna kiedy inwestować. Obydwie metody są metodami subiektywnymi. Oznacza to, że każdy analityk (inwestor) może mieć inną ocenę zebranych informacji. Spółka akcyjna jest maleńką komórką całego organizmu jakim jest gospodarka krajowa, a w dobie globalizmu gospodarka światowa. Jeżeli cały organizm jest zdrowy to istnieje duże prawdopodobieństwo, że i nasza komórka jest zdrowa. W sytuacji, gdy mamy powody sądzić, że ceny akcji mogą spadać, a nie chcemy się ich pozbywać (np. ze względu na dywidendę, wysoki podatek), powinniśmy akcje zabezpieczyć. Jest to tz. hedging – strategia polegająca na zabezpieczaniu się przed ryzykiem rynkowym instrumentu bazowego.

Najpowszechniej do transakcji hedgingowych stosowane są instrumenty pochodne:

Jednak ich wykorzystanie wymaga dokładnego przemyślenia, gdyż z transakcjami hedgingowymi wiążą się określone koszty.

Zobacz także interesujące frazy:

  • jak zacząć grać na giełdzie;

  • jak grać na giełdzie przez internet;

  • jak grać na giełdzie krok po kroku;

  • jak grać na giełdzie papierów wartościowych;

  • jak grać na giełdzie poradnik;

  • jak grać na giełdzie książka;

  • jak grać na giełdzie chomikuj;

  • jak grać na giełdzie online;

  • jak grać na giełdzie forum;

  • jak grać na giełdzie pdf.